Runtown Logotype

MILJÖPOLICY & MILJÖMÅL

RunTown AB värnar starkt om miljön och att bidra till en grönare framtid. Vi fattar gemensamma beslut och använder produkter som är miljöanpassade, så långt det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Vår miljöpolicy ska vara förstådd och känd inom hela vår organisation.

MILJÖPOLICY

 • Ta hänsyn till miljön vid investeringar.
 • Alla våra fordon drivs av miljöklassade motorer / El.
 • Vi samkör våra transporter så långt det är möjligt för att minska utsläppen.
 • Ta vara på kunskap om miljöfrågor samt uppmuntra våra medarbetare genom att engagera och informera.
 • Sprida erfarenheter och idéer.
 • Vi följer gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
 • Öka återvinningsgraden av avfall.

MILJÖMÅL

 • Certifiera oss inom ISO 14001.
 • År 2030 ska alla vara fordon drivas av förnybart drivmedel.
 • Sätta hårdare miljökrav på våra samarbetspartners.
 • Öka tryggheten för våra medarbetare.